Zakres działalności

Zakres zezwolenia udzielonego PARTNER TUiR S.A. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej:

Dział II
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 • Grupa 1 - Ubezpieczenia wypadku
 • Grupa 2 - Ubezpieczenia choroby
 • Grupa 3 - Autocasco
 • Grupa 7 - Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie
 • Grupa 8 - Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami
 • Grupa 9 - Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych
 • Grupa 10 - OC posiadaczy pojazdów i OC przewoźnika
 • Grupa 13 - OC ogólna
 • Grupa 14 - Ubezpieczenia kredytu
 • Grupa 15 - Gwarancja ubezpieczeniowa bezpośrednia
 • Grupa 16 - Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym utraty zysku