Władze spółki

Zarząd PARTNER TUiR S.A.

  • Piotr Zadrożny - Prezes Zarządu
  • Radosław Różański – Członek Zarządu
  • Elżbieta Chojnowska - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza PARTNER TUiR S.A.

  • Andrzej Szymanowski - Przewodniczący
  • Anna Kowalska - Członek Rady
  • Elżbieta Zięcik - Członek Rady