Władze spółki

Zarząd PARTNER TUiR S.A.

  • Piotr Zadrożny - Prezes Zarządu
  • Dawid Piasecki – Członek Zarządu
  • Marcin Łuczyński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza PARTNER TUiR S.A.

  • Andrzej Szymanowski - Przewodniczący
  • Robert Midura - Członek Rady
  • Andrzej Niedbalski - Członek Rady